• جواد قبادی

    عضو
    6 آذر 1401 در 4:33 بعد از ظهر

    سلام ، در قوانین موضوعه ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئوليت بين سبب های متعدد خسارت، از جمله در تصادم وسایل نقلیه نظریه های مختلف (تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصير، مسئولیت تضامنی، تقسیم به نسبت تأثیر عمل و تساوی) منعکس شده است.ولی با توجه به مواد مختلف قانون جديد مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فقه اسلامی میتوان گفت قاعده عام و کلی تقسیم مسئولیت به تساوی است؛ مگر اینکه ثابت شود که میزان تأثیر عمل مسئولان متفاوت بوده که در این صورت مسئولیت به نسبت میزان تأثیر عمل تقسیم خواهد شد. این راه حل که مورد قبول قانون مجازات جدید واقع شده راه حلی ساده عملی منطقی و عادلانه به نظر می رسد . رأی وحدت رویه 717 که در زمان حکومت قانون پیشین مجازات اسلامی (۱۳۷۵) صادر شده و با تأیید رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تقسیم مسئوليت به نحو تساوی را،حتی در صورت تفاوت تأثیر تقصیر رانندگان و اثبات آن، پذیرفته در زمان خود درست و منطبق با قانون بوده است.اما در حال حاضر معتبر نیست .