• محمدتقی آرام فر

    عضو
    7 آبان 1401 در 11:16 قبل از ظهر

    با سلام

    سوال خوبی است . دیدگاه در صنعت متفاوت است . ولی بنا بررسی های اینجانب، موارد اعلامی تخلف از دستورات راهور بوده و مانع استفاده از مزایای بیمه نیست. ولی با هم تکرار می کنم، نظرات در صنعت متفاوت است.