• سید محمد ابراهیم نیا شیروانی

    عضو
    2 مهر 1401 در 10:51 قبل از ظهر

    دقیقاً جناب عظیمی عزیز و به همین خاطر در پاسخی که ارسال کردم عرض کرده بودم که باید ببینیم مسئولیت بیمه گذار در این رابطه به چه میزان می باشد و آن میزان از مسئولیت بیمه گذار باید از طریق بیمه مسئولیتش جبران بشه. حتی اگر بیمه گذار بیمه نامه ای بی نام خریداری کرده باشه و کلوز مربوطه را خریداری نکرده باشه نافی مسئولیت ایشان نیست و چون آن کارگر یا کارمند در آن ساعت از طریق کارفرما به خارج از کارگاه اعزام شده است بنابر این مسئول جبران بخشی از خسارت می باشد. حتی خسارت حادثه شده ناشی از حوادث ترافیکی باشه. در ضمن به نظر بنده این دو موضوع جدای از هم هستند و حادثه دیده می تواند از هر دو مورد خسارت دریافت نماید بخصوص از خسارت منجر به دیه باشه . یعنی دریافت خسارت از بیمه نامه شخص ثالث راننده مسبب حادثه دلیل بر نگرفتن خسارت از اون بخش از مسئولیت کارفرما نخواهد بود و کارفرما بخشی از مسئولیت حادثه را که برایش تعیین میگردد باید پرداخت نماید.