• فرهاد عظیمی

    عضو
    29 شهریور 1401 در 10:10 بعد از ظهر

    بله بیشتر مواقع این طور است. البته ناگفته نماند که این اواخر آرایی داریم که بخشی از تقصیر به عهده کارفرما یا اشخاص دیگری افتاده و بیمه گر شخص ثالث پس از پرداخت خسارت به استناد ماده ۱۶ قانون بیمه نامه شخص ثالث در پی بازیافت آن قسمت از خسارت از بیمه گران دیگر است.