• فرهاد عظیمی

    عضو
    21 شهریور 1401 در 4:58 بعد از ظهر

    بله به نظر من وقتی شورای عالی بیمه از تخلف بزرگی به نام نداشتن مجوز اقامت گذشته است پس سایر موارد که نسبت به این مورد درجه تخلف کمتری دارند را می توان نادیده گرفت.