• علی دلاوری

    عضو
    21 شهریور 1401 در 4:52 بعد از ظهر

    یعنی می توان در صورت مغایرت مجوز کار و اقامت و یا عدم موارد فوق خسارت را بدون رای مراجع قضایی پرداخت کنیم .؟