• سید پیام رئوفی

    عضو
    20 شهریور 1401 در 4:35 بعد از ظهر

    مجددا در یک روز سلام 😅

    حتی در برخورد جسمی که ناشی از طوفان باشه، در صورتی که طبق شرایط بیمه نامه بابت طوفان پوششی نداشته باشد خسارت قابل پرداخت نخواهد بود. همیشه اول باید علت نزدیک بروز آسیب بررسی شود .