• امير روستايي

  عضو
  20 شهریور 1401 در 9:00 قبل از ظهر

  سپاس از پاسخ جنابعالی

  موضوع همینجاست 1- در زمان بازدید برای ما مشخص شده که ضبط فابریک نصب نبوده بنابراین خسارت قطعه ای را میدهیم که میدانیم وجود نداشته است.

  2- امکان دارد ارزش ضبط فابریک بیشتر از ضبط سرقت شده باشد(با عدم آگاهی از مدل و قیمت ضبط سرقت شده).

  3- فرق ایشان که حق بیمه‌ای بابت ضبط غیرفابریک نداده با شخصی که حق بیمه لوازم اضافی داده ولی بدلیل سرقت پنل ضبط خسارتی به ایشان تعلق نمی‌گیرد چیست؟!

  باسپاس