• حسن صدر

    عضو
    19 شهریور 1401 در 7:44 قبل از ظهر

    ممنون از پاسخگویی شما

    مثال هایی که در سوال آوردم به این صورت بود که خودرو واژگون نمی‌شود، اجزا و محمولات اجزا به خودرو آسیبی نمی زند

    بلکه از اجزا به علت فشار طوفان از خودرو کنده می‌شود البته دیروز به جوابی رسیدم که در اینجا به اشتراک خواهم گذاشت