• بهزاد توژان

  عضو
  9 شهریور 1401 در 6:41 بعد از ظهر

  با سلام

  در آیین نامه شماره 53 یا همان شرایط عمومی بیمه نامه های بدنه اتومبیل قید شده در صورت سرقت کلی خودروی موضوع بیمه، از ظرف 60 روز کشف نشود ابتدا باید مالکیت وسیله نقلیه به نام بیمه گر انتقال یابد و پس از آن خسارت پرداخت شود.

  مالک می تواند بیش از 60 روز برای کشف خودروی مسروقه صبر کرده و زمان مراجعه جهت دریافت خسارت به تصمیم ایشان می باشد.

  تا قبل از انتقال مالکیت هم خودرو در اختیار مالک قرار خواهد داشت.

  به نظر شما در صورت کشف خودرو اگر مشخص شود که بعضی از قطعات آن به سرقت رفته است، بیمه گر چگونه خسارت وارده را برآورد خواهد نمود، به قیمت روز سرقت یا روز بازدید از خودروی مکشوفه؟؟