• بهزاد توژان

  عضو
  9 شهریور 1401 در 8:59 قبل از ظهر

  سلام

  همانطوریکه دوستان اشاره نموده اند، اگر خودرو در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر باشد و وقوع حادثه را قبل از تاریخ اعتبار بیمه نامه به شرکت بیمه اعلام کرده باشد، مشکلی ایجاد نخواهد شد.

  ولی در صورتیکه بعد از تاریخ اعتبار بیمه نامه مراجعه کند، شرایط کمی سخت شده و برای دریافت خسارت باید مستنداتی ارائه نماید که بیانگر اصالت تاریخ وقوع حادثه باشد.

  اعتراض زیاندیده به مبلغ خسارت هم تاثیری در این امر نداشته و پس از توافق مبلغ، خسارت رسیدگی خواهد شد.