• حسین عباسچیان

    عضو
    6 شهریور 1401 در 7:58 بعد از ظهر

    ارتباطی ندارد ملاک شرایط بیمه نامه در زمان وقوع حادثه است از طرفی پرسه رسیدگی به اعتراض زیاد زمان بر نیست