• سید محمد ابراهیم نیا شیروانی

    عضو
    6 شهریور 1401 در 3:19 بعد از ظهر

    باعرض سلام و خداقوت

    دوماده 13 و 17 از نظر مفهومی دو چیز جداگانه را مورد بحث قرار می دهند:

    ماده 13 اعلام می کند که درصورت توافق بدون مراجعه به مراجع قضائی می توان خسارت را پرداخت نمود.( کلوز بدون رای دادگاه ) که در آیین نامه قبلی این کلوز خریدنی بود ولی در آئین نامه جدید این کلوز در ذات بیمه نامه وجود دارد و نیاز به پرداخت حق بیمه اضافی ندارد. اما در ماده 17 بیمه گر تاکید می کند که درصورت توافق و پرداخت به روش فوق در قبال ادعاهای بعدی هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت .