• فرهاد عظیمی

  عضو
  4 شهریور 1401 در 12:31 قبل از ظهر

  به نظر می رسد بدون اینکه نیاز باشد بحث کمی پیچیده شد برای روشنتر شدن موضوع با دو پیش فرض بحث را پیش می بریم:

  1. در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت کارفرما فقط در قبال کارکنان پوشش دارد نه شخص دیگری
  2. اگر بیمه گذار تمایل دارد مسئولیت عوامل اجرایی هم در قبال کارکنان تحت پوشش باشد (دقت فرمایید «مسئولیت عوامل اجرایی نه آسیب وارد به عوامل اجرایی) باید اسامی عوامل اجرایی را به بیمه گر اعلام نماید.
  • پرسش یک: کارکنان چه کسانی هستند؟ کسانی که طبق قوانین ایران رابطه آنها با بیمه گذار رابطه کارگر-کارفرمایی باشد و تشخیص آن با ما نیست معمولاً بازرس اداره کار این موضوع را مشخص می کند که آیا رابطه فرد با بیمه گذار ما رابطه کارگر کارفرمایی هست یا خیر.
  • پرسش دوم عوامل اجرایی چه کسانی هستند؟ در شاب گفتمانی مستقل در این خصوص وجود دارد اگر تمایل به بحث دقیق در این خصوص می باشید به آن گفتمان مراجعه فرمایید اما اگر بخواهم در یک جمله بگویم عوامل اجرایی چه کسانی هستند باید گفت کلیه اشخاصی که «سران پروژه» به حساب می آیند؛ به جز شخص بیمه گذار. نزدیک ترین مصداق برای عوامل اجرایی همان پیمانکار است.

  حال برگردیم به موضوع گفتمان من یک دفتر طراحی دارم و یک یا چند نفر کارگر در دفتر من مشغول به کار هستند برای انجام یک کار تعمیراتی ماننده تعمیر اسپیلت زنگ میزنم و از کسی دعوت می کنم به دفتر من مراجعه کند و این اسپیلت را تعمیر کند آن فرد در دفتر من دچار حادثه شده و آسیب میبیند سوال این است که آیا او کارگر من است یا یک عامل اجرایی است</div><div>اگر کارگر من باشد از محل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خسارت قابل پرداخت است اما اگر عامل اجرایی باشد مسئولیت من در قبال عامل اجرایی یا شخص ثالث باشد؛ مسئولیت من در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در قبال اینها تحت پوشش نمی باشد مگر اینکه توافق جداگانه‌ای شده باشد مثلاً کلوز مربوطه خریداری شده باشد.</div>

  شایان ذکر است که رویه ثابت و یکنواختی در نزد کارشناسان رسمی دادگستری بازرسان اداره کار و قضات برای این که یک فرد را کارگر یا پیمانکار یا شخص ثالث قلمداد نمایند وجود ندارد و هرکس از ظن خود نظر می دهد بنابراین در زمان خرید بیمه نامه باید حداکثر احتیاط را به عمل آورد. اصولاً اگر فردی که به او زنگ میزنید در یک شرکت مشغول به کار باشد او دیگر کارگر شما به حساب نمی آید و کارگر شرکتی است که در آن کار می کند در چنین مواقعی به احتمال زیاد یک عامل اجرایی به حساب خواهد آمد و یا ممکن است به عنوان شخص ثالث نگریسته شود که من شخصاً با شخص ثالث بودن او بیشتر موافقم تا اینکه او را عامل اجرایی بدانیم. گاهی نیز شما به یک فرد زنگ میزنید یا دعوت میکنید که به محل کار شما مراجعه کند و کاری را برای شما انجام دهد او نیز در مراجعه خود کارکنانی را با خودش می آورد در این حالت باید آن فرد دعوت شده را عامل اجرایی دانست یعنی پیمانکار شماست در این دو حالت مسئولیت شما در قبال این دو فرد تحت پوشش نیست چون اولی جز کارکنان شما نیست بلکه کارگر یک شرکت دیگر است و دومی هم باز کارگر شما نیست بلکه عامل اجرایی یا همان پیمانکار شماست.

  اکنون پرسش این است که چه باید کرد بیمه نامه را به چه شکلی باید خرید که در زمان خسارت به مشکل نخوریم؟ به خصوص اگر شرکت مان اصرار داشته باشد که بیمه نامه با نام باشد

  یک بیمه نامه با نام میخریم مثلاً به تعداد ۵ کارگر و اسامی آنها را از پیش به بیمه گر می دهیم حال فرض کنید قرار است فردا تعمیرکار پرینتر را دعوت کنیم و نگرانیم که برای او حادثه ای پیش بیاید و مراجع قضایی او را کارگر ما خطاب کنند و ما در مقابل آنها مسئول شناخته شویم برای فرار از این ریسک نام نام خانوادگی او را میگیریم به بیمه گر می دهیم تاییدیه بیمه گر را دریافت می کنیم سپس از او دعوت میکنیم به محل کار ما بیاید می دانم روش سختی است اما این یک راه حل است

  راه حل دوم این است که بیمه گر را متقاعد کنیم با دریافت حق بیمه اضافه شرطی در بیمه نامه بگذارد که اگر حادثه ای برای مدعوین و ما در قبال آنها مسئول شناخته شویم فارغ از اینکه آن دعوت شده در نهایت کار گرم آفتاب شود یا پیمانکار ما و یا شخص ثالث مسیولیت ما تحت پوشش باشد.

  و سومین راه حل این است که در کنار بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ای که خریده ایم یک بیمه نامه مسئولیت عمومی هم بخریم و در آن همه این مسائلی که نگرانش هستیم را پوشش دهیم.