• مریم کیان‌پور

    عضو
    21 مرداد 1401 در 1:01 بعد از ظهر

    Sell limit
    دستوری است که وقتی قیمت در حال افزایش است و شما تشخیص می دهید که قیمت به محدوده قیمتی خاصی می‌رسد و تغییر روند می‌دهد، از آن استفاده می‌کنید، تا اگر قیمت از محدوده مورد نظر شما عبور کرد و مجدد برگشت، این سفارش فعال شود.

    تصور کنید کنار خیابان ایستاده اید و تاکسی ای به شما نزدیک می شود می دانید که این تاکسی که رو به شمال در حرکت است، دویست متر دیگر دور می زند و به سمت جنوب برمی گردد به او می گویید اگر دور زدی من انطرف خیابان منتظرت هستم مرا هم سوار کن.