• بهزاد توژان

  عضو
  19 مرداد 1401 در 1:27 بعد از ظهر

  با سلام

  در بند ث ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه چنین تعریف شده:

  وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی متصل به آنها.

  پس جدا از آنکه نیسان کاربری جرثقیل داشته یا خیر، زمانی که نیسان اقدام به کشیدن سمند می‌کند، سمند یدک آن محسوب خواهد شد.

  از طرفی بند الف ماده 17 قانون بیمه شخص ثالث هم در تعریف خسارت های خارج از شمول قانون که جبران آن را در تعهد مقصر یا شرکت بیمه وی نخاهد بود، چنین بیان داشته:

  خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن.

  پس با عنایت به موارد اشاره شده، از محل بیمه نامه شخص ثالث خودروی نیسان، جبران خسارت وارده به خودروی سمند میسر نیست.