• بهزاد توژان

    عضو
    12 مرداد 1401 در 1:31 بعد از ظهر

    با سلام

    اداره کل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس محاسبات مربوط به ظرفیت پذیرش نمایندگان موسسات بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) با لحاظ نمودن بعضی شاخص‌ها که عبارتند از: سطح توانگری مالی، شاخص‌های کلیدی عملکردی، وضعیت شعب ناظر بر شبکه فروش و پراکندگی‌ آنها در سراسر کشور و رعایت قوانین و مقررات تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شرکت‌های بیمه مذکور تعداد مجاز جذب نمایندگی بیمه برای هر شرکت بیمه را تعیین نموده و پس از تصویب هیأت عامل به تمامی شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کند.