• محمدسعید الفتی

    عضو
    9 مرداد 1401 در 8:40 بعد از ظهر

    سلام جناب آقای شیروانی. اظهار نظر در مورد نوع بیمه بدون داشتن اطلاعات کافی از وضعیت ریسک آسان نیست هم در مورد شکست ماشین آلات و هم تمام خطر تجهیزات الکترونیک و با احتیاط اضافه کنم در مورد بیمه نامه های کمتر مرسوم CECR یا تمام خطر تجهیزات الکترونیک. بنابراین تهیه گزارش بازدید میدانی و بررسی مدارک تجهیزات بسیار اهمیت دارد. فهرستی که پیوست کرده اید عمدتاً ابزار دقیق هستند و شاید هم پرتابل (قابل حمل) و به علاوه تشخیص عیوب آنها برای بیمه گر ساده نیست. معمولاً در هر دو مورد هم اقلام باید به ارزش نو بیمه شوند و با توجه به شرایط تورمی حق بیمه آن قابل توجه خواهد بود. معمولاً بیمه گذاران با شنیدن نوع بیمة تمام خطر اینگونه تصور می کنند که هر خطری تحت پوشش است و به استثنائات توجه نمی کنند علی رغم اینکه در مقدمه بیمه نامه های تمام خطر اول استثنائات نوشته می شود. گاهی با بررسی وضعیت و پیشینه خسارتی بیمه گذار، پیشنهاد بیمه های مرسوم به صلاح باشد و البته دیدگاهم در این خصوص محافظه کارانه است. موفق باشید.