• نیره نظر

    عضو
    9 مرداد 1401 در 12:59 قبل از ظهر

    برای این تجهیزات آزمایشگاه باتوجه به ماهیتی که دارند بیمه نامه تجهیزات الکترونیک (E.E) پیشنهاد میشه که البته نرخ بیشتری داره و تو حالت عمومی سرقت رو استثنا کرده