• مصطفی ملکی

    عضو
    8 مرداد 1401 در 11:16 قبل از ظهر

    سلام وقت بخیر

    از آن جایی که بیمه شخص ثالث نوعی بیمه حمایتی و در جهت رفاه عمومی مردم میباشد اخذ جریمه بیشتر از یک سال قطعا باعث کاهش تمایل به خرید آن و افزایش تخلف و تقلب خواهد شد. منابع مالی ناشی از این جریمه هم در اختیار صندوق قرار میگیرد که حسب آمارهای اعلامی کافی بوده و حتی بسیار بیشتر از نیازهای آن میباشد.