• محمدتقی آرام فر

    عضو
    5 مرداد 1401 در 7:08 بعد از ظهر

    با سلام

    در تکمیل فرمایش جناب عظیمی ، چنانچه خودرو به دلایلی متقن متوقف باشه ، جریمه دیر کرد بخشیدند است .