• محمدسعید الفتی

    عضو
    26 تیر 1401 در 5:42 بعد از ظهر

    نوشتن این واژه با «ذ » یا «ز » ارزش افزوده ای برای بیمه ایجاد نمی کند که بر سر آن مشاجره کرد که کدام غلط است یا صحیح!