• فرهاد عظیمی

  عضو
  26 تیر 1401 در 4:39 بعد از ظهر

  با سلام و احترام متقابل

  به نظر بنده علت عدم پذیرش غرامت مقطوع این است که تبصره یک اصلاً ارتباطی به غرامت مقطوع ندارد. اگر بخواهیم از همان تعاریفی که جنابعالی از قانون تامین اجتماعی نقل فرمودین استفاده کنیم می بینیم که از نظر ق.ت.ا، اتفاقی که برای کاگر (بیمه شده) می افتد و منجر به از کار افتادگی وی می شود بر اساس اینکه میزان از کار افتادگی چقدر باشد پرداختی شرکت بیمه نام خاصی دارد یعنی

  1. اگر 10 تا 33 درصد باشد پرداختی تامین اجتماعی اسمش «غرامت مقطوع» می شود
  2. اگر 33 تا 66 درصد باشدپرداختی تامین اجتماعی اسمش «مسمتمری از کار افتادگی جزئی» می شود و
  3. اگر بیشتر از66 درصد باشدپرداختی تامین اجتماعی اسمش «مسمتمری از کار افتادگی کلی» می شود.

  با توجه به اینکه مبلغ غرامت مقطوع (ردیف یک بالا) از ابتدا قابل محاسبه است، مشکلی در میزان بازیافت تامین اجتماعی از کارفرما نیست ولی از انجا که محاسبه مستمری ها (ردیف دو و سه بالا) نا ممکن است تبصره یک ماده 66 ایجاد شده است تا بگوید که مبلغ بازیافتی بابت مستمری ها چقدر می تواند باشد. در واقع یک عدد توافقی است. بنابراین مشاهده می فرمایید که تبصره یک هیچ ربطی به غرامت مقطوع ندارد و علت به دنیا آمدن یا آفرینش تبصره یک فقط و فقط مستمری است. پس وقتی بیمه گر تبصره یک را بیمه کرده، غرامت مقطوع در تعهدش نیست.