• فرهاد عظیمی

  عضو
  26 تیر 1401 در 4:04 بعد از ظهر

  سلام

  ابتدا بیایید ببینیم بر اساس قانون بیمه شخص ثالث بیمه گر در چه مواردی می تواند خسارت پرداختی را بازیافت نماید.

  ماده 15 قانون می گوید:

  <div>
  </div><div>

  ماده ۱۵ ـ در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:

  الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي

  ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.

  پ ـ در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

  ت ـ در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

  پس بر اساس ماده 15 مجوزی برای بازیافت خسارت بابت کاربری خودرو نداریم. آیا ماده دیگری هم در قانون وجود دارد که مجوز بازیافت به بیمه گر داده باشد؟

  </div>