• فرهاد عظیمی

    عضو
    21 تیر 1401 در 1:18 بعد از ظهر

    به نظر شما با خودداری از خرید بیمه تکمیلی مشکل حل می شود یا دوتا می شود؟ در این صورت باید هزینه از جیب بیمار پرداخت گردد. به نظر من یک راه می تواند به نقد کشیدن اینگونه رفتار ها باشد تا پاک کردن صورت مساله.