• میترا نادران زاد

    عضو
    7 تیر 1401 در 3:02 بعد از ظهر

    ببینید در این عکس قاعدتاً باید بر اساس حروف الفبای انگلیسی بعد از عراق، ایران رو نمایش بده ولی نیست.