• فرهاد عظیمی

    عضو
    4 تیر 1401 در 12:46 بعد از ظهر

    نامه مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ایران به مدیر عامل صندوق تامین خسارت های
    بدنی در خصوص موارد خارج از تعهد بیمه گر در بیمه نامه شخص ثالث