• سید پیام رئوفی

    عضو
    31 خرداد 1401 در 11:35 بعد از ظهر

    البته با فرض اینکه عامل حادثه، خودرو باشه