• سید پیام رئوفی

  عضو
  31 خرداد 1401 در 4:00 بعد از ظهر

  سلام وقت بخیر

  در جواب سوال و پاسخ جناب بهزادی عزیز باید عرض کنم که خیر از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل پرداخت نیست . به این دلیل که در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 در تبصره 2 ماده 21 اعلام کرده “تبصره ۲- تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شوراي‌عالي بيمه است.” و یکی از این موارد که شورای عالی بیمه اشاره کرده این است که خسارت‎های بدنی وارده به اشخاص ثالثی که در قسمت‎ هایی از وسیله نقلیه مستقر شده باشند که برای استقرار انسان تعبیه نشده است، مصداق خسارت خارج از تعهد بیمه‎ گر می‎ باشد و جبران این‎گونه خسارت‎ ها در تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی است.

  جایی که شخص قرار داشته محلی نبوده که برای استقرار انسان تعبیه شده باشد. در نتیجه قابل پرداخت از محل این بیمه نامه نمی باشد.

  ****متن کامل قانون:

  شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳، در اجرای تبصره «۲» ماده (۲۱) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب ۱۳۹۵، موارد خارج از تعهد بیمه گر را به شرح زیر تعیین نمود:

  ۱- خسارت‎های بدنی وارده به اشخاص ثالثی که در قسمت‎ هایی از وسیله نقلیه مستقر شده باشند که برای استقرار انسان تعبیه نشده مصداق خسارت خارج از تعهد بیمه‎ گر می‎ باشد و جبران این‎گونه خسارت‎ ها در تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی است.

  ۲- خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث ایرانی توسط وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور در صورتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمه نامه موضوع ماده (۷) قانون باشند، مصداق فقدان بیمه نامه می باشد و جبران این گونه خسارت ها در تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی است.