• محمد صالحی

    عضو
    26 آبان 1399 در 9:53 قبل از ظهر

    البته در این خصوص عرض کنم در نهایت دود این موضو ع به چشم خود نماینده هم خواهد رفت زیرا همه به این موضوع واقف هستند تصمیم گیری ها ،حتی در برخی مواقع کارمزد نمایندگان نیز متاثر از ضریب خسارت آنها و این یک مورد ساده هست ،از موارد بعدی میشه به از دست دادن مشتری در بلند مدت نیز اشاره کرد و …

    مشکل موجود در حال حاظر از نظر بنده کارشناسان در صنعت بیمه میباشند (در مرحله اول ) ابتدا باید پایه و ستون ها محکم کار بشه تا یک ساختمان استوار باشه ، دوستی خاله خرسه کارشناسان با بیمه گذاران و مشتریان (در ابتدا) و در مرحله بعدی نمایندگان با بیمه گزار نتیجه ای جز ترویج چنیدن رفتار غیر حرفهای دومینو وار نیست که در نهایت و بلند مدت تاثیر منفی بر کل تمام صنعت بزرگ اما کوچک بیمه در ایران خواهد داشت .