• میلاد بهزادی

    عضو
    30 خرداد 1401 در 9:21 بعد از ظهر

    درود

    هر فرد چه راننده و غیر راننده خارج از وسیله نقلیه موتوری ، شخص ثالث می باشد و شامل پرداخت دیه از محل بیمه نامه شخص ثالث می باشد .

    باسپاس