• محمد صالحی

    عضو
    26 آبان 1399 در 9:39 قبل از ظهر

    بله بنده نیز با جنابعالی هم نظر هستم به نوعی رعایت اصول در نهایت به نفع طرفین میباشد

    به قولی جنگ اول به از صلح آخره ،برای بیمه گزار و بیمه گر شفاف بودن موضوع بیمه و شرایط آن باعث ادامه ارتباط به نوعی بهتر و معامله برد برد محسوب میشه