• بهزاد توژان

  عضو
  25 آبان 1399 در 6:21 بعد از ظهر

  با سلام و احترام

  به نظر اینجانب ثبت صحیح و منطقی نقاط آسیب‌دیده خودروی موضوع بیمه در زمان انجام بازدید اولیه و صدور بیمه نامه می‌تواند به کسب رضایت بیشتر بیمه‌گذاران در زمان پرداخت خسارت احتمالی منجر شود.

  بیمه‌گر باید در زمان صدور بیمه‌نامه بدنه شناخت کاملی از موضوع بیمه و اطمینان از سلامت آن کسب نماید، پس بازدید اولیه اقدامی است که به واسطه آن بیمه‌گر می‌تواند این آگاهی را از شرایط خودروی موضوع بیمه کسب نماید. نادیده گرفتن مواضع آسیب‌دیده اتومبیل از سوی کارشناسان بازدید اولیه، سبب می‌گردد تا بیمه‌گر با آگاهی کمتری اقدام به صدور بیمه‎نامه بدنه نماید و مواضع آسیب‌دیده خودرو نیز با صدور بیمه‌نامه بدنه در تعهد بیمه‌گر قرار خواهد گرفت.

  تکرار این نادیده گرفتن‌ها موجب زیان بیمه‌گر خواهد شد.

  از طرفی چون کارشناسان ارزیاب خسارت در زمان ارزیابی خسارت‌های احتمالی اعلامی از محل بیمه‌نامه صادره، به خسارت‌های از قبل در موضوع آسیب‌دیده اعلامی و تفکیک آن از خسارت های جدید ایجاد شده توجه می‌کنند، موجب نارضایتی بیمه‌گذاران خواهد شد.