• فرهاد عظیمی

    عضو
    23 خرداد 1401 در 10:16 قبل از ظهر

    سلام

    دلیل چرائی گرفتن وثیقه این است که پزشکی که از او شکایت شده بازداشت نشود و به قید وثیقه ازاد باشد. این وثیقه می تواند مثلاً سند ملک باشد ولی با این نامه قرار است بیمه نامه هم به عنوان وثیقه پذیرفته شود.