• عسل گنجی

    عضو
    21 خرداد 1401 در 10:46 قبل از ظهر

    سلام با توجه به اینکه هیچ قرارداد کاری مبنی بر اینکه شخص پیمانکار نبوده وجود نداره در صورت اثبات اینکه شخص زیاندیده کارگر ساختمانی میباشد خسارت از محل مورد بیمه قابل پرداخت میباشد