• فرهاد عظیمی

  عضو
  21 خرداد 1401 در 8:47 قبل از ظهر

  در آیین نامه شماره 98 (شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان) در بند 4 از ماده دو به تعریف کارکنان پرداخته شده است.

  ۴- کارکنان: افرادی که طبق قانون کار یا
  سایر قوانین و مقررات کشور به عنوان کارگر یا کارمند بیمه­ گذار فعالیت
  می­نمایند. در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی بیمه­ گذار تحت پوشش بیمه
  قرار گرفته باشد، کارکنان آن­ها نیز مشمول این تعریف می­گردند.

  با توجه به تعریف فوق به نظر شما آیا حالتی امکانپذیر است که امثال پیمانکار یا مهندس ناظر یا … در تعریف فوق بگنجند؟