• حسین بدخشی

    عضو
    20 خرداد 1401 در 11:36 بعد از ظهر

    . پوشش بيمه اي مسئوليت بيمه گذار در مقابل فوت و صدمات جسماني وارد به شخص مهندسين مجري, مشاور, ناظر, پيمانکاران اصلي و فرعي طرف قرارداد با بيمه گذار در داخل محدوده مکاني مورد فعاليت :

    با استنباط از متن آیین نامه 98 ، درصورتیکه شخص پیمانکار و یا مهندس طرف قرارداد(به جز شخص بیمه گزار) ، مشمول تعریف کارکنان شوند ، پوشش خسارت جانی وارد به مهندس و پیمانکار با افزودن تعداد آنان به تعداد کارکنان در رشته های صنعتی و پروژه های عمرانی و ثبت مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه نامه امکان پذیر است .
    در رشته ابنیه سازان تا اطلاع ثانوی این پوشش بدون دریافت حق بیمه و منوط به اثبات رابطه کاری با بیمه گذار برقرار می باشد.