• بهزاد توژان

    عضو
    18 خرداد 1401 در 1:14 بعد از ظهر

    با سلام

    با توجه به آنکه در قانون بیمه شخص ثالث اشاره‌ای به تعداد استفاده از مزایای بیمه نامه نشده، از تاریخ صدور بیمه نامه تا تاریخ پایان آن هر تعداد حادثه رخ دهد، برای هر حادثه بیمه گر باید خسارت وارده به خودرو یا خودروهای زیاندیده را با در نظر داشتن تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث تا سقف تعهد مالی خریداری شده بپردازد و برای خسارت های جانی نیز مطابق با ماده 12 قانون فوق‌الذکر در هر حادثه متعهد می باشد.

    در ارتباط با کسر نمودن تخفیفات بیمه نامه نیز استاد عزیزم جناب آقای عظیمی توضیحات کامل را ارائه نموده اند.