• فرهاد عظیمی

    عضو
    18 خرداد 1401 در 9:55 قبل از ظهر

    و البته اگر خسارت ها هم از نوع مالی و هم از نوع بدنی باشد و یا اینکه آنقدر زیاد باشد که تخفیفات سال قبل جوابگوی این کسورات نباشد تبصره 3 و 4 حاکم است. لطفا تصویر زیر را مشاهده بفرمایید.