• فرهاد عظیمی

    عضو
    18 خرداد 1401 در 9:00 قبل از ظهر

    با سلام

    با توجه به اینکه مبلغ خسارت در هر سه تصادف (بصورت جدا جدا) از مبلغ تعهد بیمه گر کمتر است، در هر سه حادثه کل خسارت در تعهد بیمه گر است. البته فرض این است که سه تا حادثه داریم و در یک حادثه این اتفاق نیفتاده است. چون اگر در یک حادثه سه خسارت به بار آمده باشد، سقف تعهد بیمه گر جوابگوی کل خسارت نیست. که گفتمان جداگانه ای برای آن ایجاد شده و بهتر است آنجا بحث کنیم.