• فرهاد عظیمی

    عضو
    18 خرداد 1401 در 8:50 قبل از ظهر

    با سلام

    طبیعتاً وقتی در بیمه نامه چیزی به نام نشانی محل فعالیت درج می شود، یعنی تنها خسارتهایی تحت پوشش بیمه نامه است که حادثه آن در داخل محدوده درج شده در بیمه نامه باشد. کلوز ماموریت این موضوع را تایید می کند. زیرا می دانیم که کلوز ماموریت های خارج از کارگاه را گذاشته اند که اگر قصد خروج از محدوده مندرج در بیمه نامه را داشتید به مشکل نخورید. بنابراین اگر این بیمه نامه دارای کلوز ماموریت می باشد، خسارت از محل آن کلوز قابل بررسی است تا اگر سایر شرایط حاکم باشد، خسارت پرداخت شود در غیر اینصورت غیر قابل بررسی است.