• مجید عطائی

    عضو
    17 خرداد 1401 در 3:19 بعد از ظهر

    سلام

    ۵۰ میلیون پوشش مالی بیمه‌ نامه در طول مدت یک سال با سه بار خسارت مدنظر میباشد