• محمدتقی آرام فر

    عضو
    9 خرداد 1401 در 4:31 بعد از ظهر

    با سلام

    ابتدا باید در خصوص متعارف یا نا متعارف بودن خودرو های زیاندیده اعلام نظر نمود. پس از آن نسبت به سهم هرکدام خسارت را تسهیم نمود . ناگفته نماند در صورت توافق یا گذشت کتبی یکی از زیاندیدگان ، می توان سقف تعهدات را بین دیگران تسهیم نمود .

    با تشکر