• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

    مدیریت
    9 خرداد 1401 در 10:40 قبل از ظهر

    نظر م.س:

    سلام شکل عقلی مسئله پرداخت خسارت تا سقف ۱۰۰ میلیون به همه زیان دیدگان است ،مازاد بر ۱۰۰ میلیون هم از طریق جبران خسارت توسط حادثه دیده است ، مشروط به رعایت قانون بیمه شخص ثالث در خصوص خودروهای متعارف