• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  9 خرداد 1401 در 10:39 قبل از ظهر

  نظر ح.ن:

  سلام
  من از دو نفر نماینده در دو شرکت مختلف سوال کردم، این پاسخ را دادند:

  در حال حاضر روال این گونه است که شرکت ابتدا خسارت فردی که کمترین میزان زیان را متحمل شده است (10 میلیون) پرداخت می کند، بعد خسارت نفر دوم (50 میلیون) را پرداخت می کند، از خسارت نفر سوم هر مبلغی که امکانش هست را می پردازد و بابت باقیمانده خسارت و نیز خسارت فرد چهارم، موضوع را به فرد مقصر حادثه واگذار می کند.

  به اعتقاد آنها، اگر قرار باشد هر چهار شخص زیان دیده تنها بخشی از خسارت خود را دریافت کنند، هر چهار نفر مجبورند با مراجعه به واحد قضایی، شکایت ثبت کرده و چهار پرونده بابت این موضوع تشکیل می شود، اما در روال جاری تنها دو پرونده در واحد قضای تشکیل می شود و این منطقی تر است.