• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

    مدیریت
    9 خرداد 1401 در 10:35 قبل از ظهر

    سپاس از بابت مشارکتتان. برخی از پاسخ های داده شده در یکی از گروه های بیمه را اینجا منعکس می کنیم تا با دیدگاه های مختلف آشنا شویم:

    فردی به نام محسن:

    مبلغ کل 310 و مبلغ تعهد شرکت 100