• کامران علوی

  عضو
  9 خرداد 1401 در 5:01 قبل از ظهر

  درود بر همگی ناسخ و منسوخ و قوانین عمومی و خصوصی وجود دارد.

  مهمترین قانون عمومی قانون اساسی است.

  هزاران قانون میتواند در ذیل قانون اساسی تصویب و اجرا شود اما هیچ قانونی نمی‌تواند در تناقض با آن باشد یا آن را محدود کند.

  تحدیدمسوولیت هم وجود دارد اما در هیچ جایی از قوانین ما بطور عموم اجازه تحدید مسوولیت داده نشده است.

  بنابراین اگر در جایی بحث پاسخ و منسوخ پیش می آید در جایی قانون خاصی بر قانون عمومی ارجحیت می یابد حتما در متن قانون به صراحت تصریح میشود کلیه مواد قانونی مغایر با این از تاریخ …… (مثلاً تاریخ تصویب) نقض میکردد

  یا به صراحت میگوید اجرای مواد … و…. از قوانین …. و…. در این خصوص منطبق با قانون جدید خواهد بود

  دقیقا مثل اینکه در برخی قوانین به صراحت میگوید عطف به ماسبق میشود یعنی زما تاثیر قانون را تعیین میکند وگرنه برخی موارد در قانون ثابت است مگر تصریح شده باشد

  عطف به ماسبق نشدن مگر به تصریح

  عدم رجحان قوانین خاص بر حقوق عامه مگر به تصریح

  باید بدانیم یک چیزی مانند قانون مدنی و قانون مسوولیت یا قانون مجازات شمولیت عام داردچطور میشود در مثال برخورد پیکان جوانان گوجه ای با لکسوس اگر پای بیمه به وسط بیاید شخص مقصر یا بیمه او مبلغ کمتری را باید بپردازد ولی اگر بیمه وجود نداشت شخص مقصر باید تا دینا آخر بپردازد؟!!!!!

  این معنای تحدید مسوولیت نمیشود!!!

  معنای تحدید مسوولیت بصورت عام است یعنی اگر چنین اتفاقی افتاد مقصر چه بیمه داشته باشد چه بیمه نداشته باشد بیشتر از مبلغ فلان مدیون نخواهد بود!!!

  اگر همین پیکان گوجه ای عامل خسارت به یک تریلی ۲۰۲۲ بود اگر همین پیکان در تصادف به ستونی از یک ساختمان برخورد کرد و با کج شدن ستون کل ساختمان فرو ریخت آیا اینجا هم تحدید مسوولیت شده است؟!!!

  آیا بیمه شخص ثالث پیکان در مورد تریلی و یا ساختمان هم میتواند این تحدید را انجام دهد؟!!!!

  یقینا خیر

  یعنی اگر هم در قانون شخص ثالث جنین اهدافی در نظر بوده نحوه بیان و تنظیم قانون به نحوی بوده که خودش خودش را رد میکندقانون باید جامع و مانع باشد

  فقط تنها چیزی که وجود دارد این است که یک زیاندیدهدباید جلو بیفتد و در دیوان نسبت به تناقض قوانین اعتراض کند تا لغو شود

  منتها فرض بگیریم یک شخص دارا این کار را کرد و آن را لغو کرد در انتها چه چیزی نصیب خودش میشود

  + تنها چند میلیون بیشتر از بیمه (آنهم به شرطی که خودرو پیکان پوشش بیمه ای زیاد خریده باشد)

  + چند میلیون هزینه پیگیری دادگاه برای لغو قانون

  + یک راننده آسمان جل پیکان که آه ندارد با ناله سودا کند حالا صاحب لکسوس از این راننده پیکان چه چیزی بگیرد؟! چگونه بگیرد؟! ناچار است او را زندان بیندازد

  به نظر من این بخش تعمدا تصویب شد تا مانعی برای افراد باشد یعنی عملا کار تحدید انجام شود چون دیدند اون صاحب پول دار خودروی سواری در یک دو دو تای چهارتایی منطقی میبیند اگر بخواهد دنبال لغو قانون بیفتد هزینه بیشتری را پرداخت می‌کند لذا بی خیال آن میشود و لذا تا مدتها یک آرامش نسبی و محدودیت نسبی ایجاد میشود

  مثل کاری که برای مهریه انجام دادندآمدند با بوق و کرنا گفتند قانون تصویب میکنیم برای اینکه مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه نباشد اما تصویب نشد در بین عوام در جامعه همین مستمسکی برای کم کردن مهریه و آرام کردن جو روانی جامعه شد اما واقعا تحدید مقدار نشد.

  آرزوی سربلندی دوستان