• فرهاد عظیمی

    عضو
    29 اردیبهشت 1401 در 9:41 بعد از ظهر

    بی تردید قانون بیمه شخص ثالث. ولی اگر دلیلش را می خواهید همان است که جناب آقای امیر مصطفوی عزیز @AmirMostafavi به عنوان ناسخ و منسوخ به آن اشاره کردند که خوشحال می شویم به صورت کامل توضیح دهند تا دانشی برای همکاران صنعت بیمه ایجاد گردد