• فرهاد عظیمی

  عضو
  28 اردیبهشت 1401 در 2:41 بعد از ظهر

  حالا که دیدیم ماده یک قانون مسئولیت مدنی تصویب شد تا مردم حواسشان را جمع کنند تا به دیگری آسیب نزنند، نوبت این رسید ببینیم علت تصویب ماده قانون بیمه شخص ثالث چیست که به نظر می رسد در خلاف اهداف ماده یک قانون مسئولیت مدنی است. مگر قرار نبود به مردم بگوییم آهای مردم حواستان را جمع کنید چون اگر عمدی یا غیر عمدی به کسی زیان واردی کنید باید تاوان بدهید؟ پس چرا یک دفعه نظر قانون گذار عوض شد و انگار دارد از حرفش بر می گردد؟

  در حقوق کشورهای پیشرفته یک عبارت است به اسم «تحدید مسئولیت» با ح جیمی 😁 یعنی محدود کردن مسئولیت. این عبارت در جایی استفاده می شود که قانونگذار می بیند قانونی که برای تاوان زیان زدن به دیگران گذاشته بود خودش باعث دردسر شده و باید کمی زهر آنرا گرفت.

  ما قانون مسئولیت مدنی تصویب کردیم تا شما واستان را جمع کنید که به جان و مال دیگران آسیب نزنید حالا این قانون بلای جانتان شده. باید فکری کرد. به عنوان مثال اگر بازرس کالا در بازرسی خود متوجه عیب کالا نشود، در صورت بروز زیان، خسارتی که وی باید بدهد می تواند به میزانی باشد که او را از زندگی ساقط کند. از طرف دیگر نوع کار وی به شکلی نیست که همیشه بتواند همه ی کالاها را بازرسی کند. یا تصور کنید شما پشت فرمان پیکان جوانان گوجه ای خود نشسته اید و زنگ موبایلتان به اندازه سه ثانیه حواس شما را پرت می کند و با یک لکسوس ان ایکس 2022 تصادف می کنید. تاوانی که شما باید بدهید برای شما بسیار سنگین خواهد بود. چون ماده یک قانون مسئولیت مدنی هم خسارت تعمیر لکسوس را از شما خواهد گرفت و هم افت قیمت را. آیا:

  1. اینکه زنگ موبایلتان آنهم به اندازه سه ثانیه حواس شما را پرت کرد، اتفاق عجیبی است و به ندرت پیش میاید یا برای هر کسی امکان دارد پیش بیاید؟
  2. خطایی که از سوی شما سر زده خطای بزرگی است و پوست شما باید کنده شود؟

  اگر به هر دو سوال پاسخ بله دادید دیگر زحمت مطالعه بقیه این پست را به خود ندهید و بروید خودتان یک گفتمان جدید در تالارهای گفتگوی شاب ایجاد کنید 😀 ولی اگر شما هم مثل من معتقدید پاسخ بله غیر منصافانه است پس باید فکری کرد.

  راهکاری که کشورهای پیشرفته به کار برده اند «تحدید مسئولیت» بوده است. یعنی مسئولیت انسانها را در برخی شرایط محدود به میزان خاصی کرده اند. ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث هم از همین قاعده پیروی می کند.

  اکنون چند پرسش وجود دارد:

  1. گناه زیاندیده چیست و چه کسی باید زیان او را جبران کند؟
  2. آیا بیمه گر هم باید از مزایای تحدید مسئولیت بهره مند شود؟