• فرهاد عظیمی

  عضو
  28 اردیبهشت 1401 در 2:03 بعد از ظهر

  به به چه بحثی ! عجب موضوعی

  جناب مصطفوی از یک زاویه مطالبی را عنوان داشتند و به حق به سردرگمی این کلاف اشاره کردند. من هم از زاویه دیگر می خواهم به موضوع بپردازم.

  قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 تصویب شده و در ماده یک می خواهد به جامعه سنتی شصت سال پیش که وقتی به کسی آسیبی می زد با عذر خواهی و یا دعوا (تقاص) قضیه را فیصله می داد بگوید که آهای حواست را جمع کن اگر به کسی زیانی وارد کنی باید تبعات آنرا بپذیری. البته منظورم این نیست که تا آن زمان چنین حقی برای مردم در نظر گرفته نشده بود و هر وقت کسی باعث زیان دیگری می شد یکی از دو اتفاق بالا رخ می داد . خیلی قبلتر از آن در قانون مدنی چنین حقی و تکلیفی برای زیاندیده و عامل زیان در نظر گرفته شده بود ولی این ماده هم به جزئیات پرداخت و هم آنرا گسترش داد. مثلا ببینید با چه عبارتی شروع شده. «هر کس بدون مجوز قانونی» یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر زیانی به کسی وارد شد ولی زیان زننده مجوز این کار را داشته باشد مشمول این ماده نیست. مثلاً مامور شهرداری یا اجرای احکام که ملکی را تخریب می کند یا جلادی که دست متهم را قطع می کند.

  نکته بعدی اینکه قانون در این ماده گفته عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی. این یعنی چه؟ یعنی دو گروه از آدم ها که بر ساحل نشسته! 😅که فکر می کردند پس از وارد کردن زیان می توانند بگوید «به خدا عمدی نبود» یا بگویند «من که بابت این کارم مجازات شدم» باید بدانند که بازی دیگر تمام شد. چه عمدی زیان وارد کنی و چه غیر عمد باید تاوان بدهی.

  به بقیه ماده هم توجه بفرمایید. ببینید چه مصادیقی از حقوق را برشمرده!

  • جان یا
  • سلامتی یا
  • مال یا
  • آزادی یا
  • حیثیت یا
  • شهرت تجارتی یا
  • به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده

  این ماده محشره. اونم در سال 1339. هنوز جامعه ما به این بلوغ نرسیده که برخی از این حقوق رو بطور کامل به رسمیت بشناسه.

  این از ماده یک قانون مسئولیت مدنی و شان نزولش. البته از نظر بنده.

  در پست بعدی به قضیه خودروی متعارف خواهم پرداخت.